4. des. 2020

Til brukarane av anlegga ved Skaret Skisenter SA

Frå 01.01.2021 blir det montert elektronisk bomsystem ved anlegga.

28. okt. 2020

Store ting på gang på Skaret

19. okt. 2020

Rulleskiløype etappe 2

Da er vår nye rulleskiløype ferdig asfaltert.