14. des. 2021

Ønsker du kort til den elektroniske bommen?

Gjør følgende:

  • Send mail til post@skaretskisenter.no - om hvilken valør kort du vil ha (Helårs-/halvårs-/klippekort). I tillegg til navn, adresse og telefonnummer.
  • Betal så inn kr. 200,- til konto 9650 08 80519 (for plastkortet) og du vil få utdelt/tilsendt kortet.
  • Kortet lades i bommen, følg instruksjonene ved automat og på skjerm
Neste artikkel